Συμμετέχουσες χώρες

Greek Flag Ελλάδα

Turkey Flag Τουρκία

Germany Flag Γερμανία

Finland Flag Φιλανδία

Poland Flag Πολωνία

BurkinaFaso Flag Burkina FasoΧρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών EC-Education & Training Life Long Learning Programme
Αρχική Σελίδα

Από τον Οκτώβριο του 2007 και έως τον Ιούνιο του 2009 το σχολείο μας συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Διά Βίου Μάθησης / Comenius, Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις" με τίτλο "Ας συναντηθούμε κάτω από το Ουράνιο Τόξο". Στο CD αυτό θα σας ξεναγήσουμε στις όμορφες στιγμές που περάσαμε στη διάρκεια των δύο αυτών χρόνων.

Λίγα λόγια για την σύμπραξη

Η σύμπραξή μας είχε ως στόχο να προωθήσει την πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ των εταίρων ιδρύοντας μαθητοκεντρικούς συλλόγους στα σχολεία με το όνομα "Ουράνιο Τόξο". Διαμέσου των συλλόγων αυτών οι μαθητές συνειδητοποίησαν τη σημασία του δικού τους πολιτισμού και την ύπαρξη άλλων. Πράγματι ιδρύσαμε τους συλλόγους αυτούς σε κάθε σχολείο και διαλέξαμε όλοι από ένα χρώμα του Ουράνιου τόξου.

Σε αυτούς τους συλλόγους είχαμε ως στόχο να συζητηθούν τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία κάθε χώρας (όπως η περιοχή μας, η καθημερινή ζωή, εορτές - πανηγύρια, χειροτεχνίες, φυσικές ομορφιές, περιβαλλοντικά προβλήματα και αγορά εργασίας). Σε συγκεκριμένες δραστηριότητες οι μαθητές συνεργάστηκαν με άτομα με ειδικές ανάγκες με στόχο να αποκτήσουν τη συνήθεια της συλλογικής ζωής και της αλληλεγγύης. Σε κάθε ανταλλαγή μαθητών όλοι οι σύλλογοι παρουσίαζαν το υλικό τους και τον πολιτισμό τους στο χρώμα που είχαν διαλέξει. Έτσι κάθε φορά ένα ουράνιο τόξο σχηματιζόταν συμβολίζοντας την αρμονία μεταξύ των χωρών. Σε κάθε επίσκεψη, όλοι μαζί δημιουργούσαμε μια ηλεκτρονική εφημερίδα με τις εμπειρίες των μαθητών.

Οι μαθητές μας με τη διαρκή επαφή με τους μαθητές των άλλων χωρών είχαν τη δυνατότητα να εξασκήσουν μία ξένη γλώσσα (τα Αγγλικά που ήταν και η γλώσσα εργασίας της σύμπραξης) καθώς και να γνωρίσουν νέες γλώσσες.

Με τη βοήθεια των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, με συζητήσεις και εκθέσεις, ενημερώσαμε το κοινό της κάθε πόλης γι' αυτές τις δραστηριότητες.

Τα προϊόντα της σύμπραξης είναι: Ένας κοινωνικός σύλλογος που οι δραστηριότητές του αναμένεται να συνεχιστούν και μετά το τέλος του προγράμματος, ένας δικτυακός τόπος (website) με όλο το υλικό της σύμπραξης ( http://www.rainbowprojectworld.com), τέσσερις ηλεκτρονικές εφημερίδες, ένα φωτογραφικό άλμπουμ, βίντεο και cd δραστηριοτήτων, τέσσερις διασκέψεις και δύο εκθέσεις.