Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018


Ερευνητικές Εργασίες


Εργασίες μαθητών

Πληροφορίες

Το site αυτό δημιουργήθηκε για να προβάλλει το σχολείο μας στο κοινό.

Η "εμφάνιση" του site είναι επιλογή των μαθητών της Β' Τάξης και βασίστηκε στο πρότυπο Web Servers (free joomla template from www.siteground.com)

Για την υλοποίησή του χρησιμοποιήθηκε ελεύθερο λογισμικό όπως:


Html editor:

Image editor:

Το site φιλοξενείται στους servers του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου:

Σχεδίαση - Ανάπτυξη site: Μπεξούδη Γεωργία (ΠΕ19)

Ημερομηνία Αρχικής Δημοσίευσης: Φεβρουάριος 2009


Θεατρικές Παραστάσεις