Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018


Ερευνητικές Εργασίες


Εργασίες μαθητών

Ωρες επικοινωνίας 2013-2014

Διευθύντρια
Τριανταφυλλίδου Εριφύλη (ΠΕ02)      Δευτέρα & Πέμπτη 10:00-14:00

Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Γεωργιάδου Κυριακή (ΠΕ10)       Τρίτη & Πέμπτη 10:00-10:45

Καθηγητές

Θεολόγοι (ΠΕ01) Φιλόλογοι (ΠΕ02) Μαθηματικοί (ΠΕ03) Φυσικοί-Χημικοί-Βιολόγοι (ΠΕ04) Αγγλικών (ΠΕ06) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08) Οικονομολόγοι (ΠΕ09) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) Πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20)

Θεατρικές Παραστάσεις