Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018


Ερευνητικές Εργασίες


Εργασίες μαθητών

Μαθητικό δυναμικό

Τρέχον Σχολικό Έτος 2015-2016

Την σχολική χρονιά που διανύουμε φοιτούν στο σχολείο μας 216 μαθητές (103 αγόρια και 113 κορίτσια)

Αναλυτικά η κατανομή τους σε τμήματα είναι η παρακάτω:

Τμήματα Γενικής Παιδείας
Α' Τάξη (4 τμήματα) 83 μαθητές (20 + 21 + 22 + 20)
B' Τάξη (3 τμήματα) 66 μαθητές (23 + 21 + 21)
Γ' Τάξη (3 τμήματα) 67 μαθητές (24 + 21 + 22)

Τμήματα Κατευθύνσεων
Β' Ανθρωπιστικών Σπουδών (1 τμήμα) 27 μαθητές
B' Θετικών Σπουδών (2 τμήματα) 20 + 19 μαθητές
Γ' Ανθρωπιστικών Σπουδών(2 τμήματα) 15 + 15 μαθητές
Γ' Θετικών Σπουδών (1 τμήμα) 24 μαθητές
Γ' Σπουδών ΟΙκονομίας & Πληροφορικής (1 τμήμα) 13 μαθητές

Τμήματα Επιλογών
Α' Ερευνητική Εργασία (4 τμήματα) 20 + 21 + 22 + 20 μαθητές
Α' Εφαρμογές Πληροφορικής (2 τμήματα) 15 + 15 μαθητές
Α' Διαχείριση Φυσικών Πόρων (1 τμήμα) 26 μαθητές
Α' Καλλιτεχνική Παιδεία (1 τμήμα) 26 μαθητές
Β' Ερευνητική Εργασία (3 τμήματα) 23 + 21 + 22 μαθητές
Γ' Α.Ο.Δ.Υ. (1 τμήμα) 27 μαθητές
Γ' Γερμανικά (1 τμήμα) 27 μαθητές
Γ' Γαλλικά (1 τμήμα) 13 μαθητές

Θεατρικές Παραστάσεις