Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018


Ερευνητικές Εργασίες


Εργασίες μαθητών

Οι καθηγητές του σχολείου μας

Τρέχον Σχολικό Έτος 2016-2017

Διευθύντρια
Τριανταφυλλίδου Εριφύλη (ΠΕ02)

Υποδιευθύντρια
Τασμαλάκη Αθανασία (ΠΕ04)

Καθηγητές

Θεολόγοι (ΠΕ01) Φιλόλογοι (ΠΕ02) Μαθηματικοί (ΠΕ03) Φυσικοί-Χημικοί-Βιολόγοι (ΠΕ04) Αγγλικών (ΠΕ06) Οικονομολόγοι (ΠΕ09) Κοινωνιολόγοι (ΠΕ10) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) Πληροφορικής (ΠΕ19)

Θεατρικές Παραστάσεις