Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018


Ερευνητικές Εργασίες


Εργασίες μαθητών

Juvenes Translatores 2014

Ο διαγωνισμός διεξήχθη την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014 και συμμετείχαν από το σχολείο μας πέντε μαθητές της Γ΄ τάξης, οι οποίοι διαγωνίστηκαν στη μετάφραση κειμένων από τα Ελληνικά στα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Γαλλικά. Νωρίτερα είχαμε λάβει σχετικό διαφημιστικό υλικό, το οποίο διανεμήθηκε στους διαγωνιζόμενους.

Η ΓΔΜ θα δημοσιεύσει τα ονόματα των νικητών στον ιστότοπο του JT το αργότερο μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 2015, οι δε νικητές θα προσκληθούν στην τελετή απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες στις 16 Απριλίου 2015. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει τη διοργάνωση και τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής για έναν νικητή, έναν ενήλικο συνοδό του και έναν καθηγητή από κάθε χώρα της ΕΕ.

Πιστοποιητικά συμμετοχής θα αποσταλούν σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Τα πιστοποιητικά αυτά θα είναι έτοιμα για τηλεφόρτωση το αργότερο τον Μάρτιο του 2015. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά!!!

Περισσότερες λεπτομέρεις για το διαγωνισμό στο site Juvenes Translatores

Φωτογραφίες από τον διαγωνισμό

Video από τον διαγωνισμό

Σημείωση: Για τη δημοσίευση των ανωτέρω φωτογραφιών και του video υπάρχει έγγραφη άδεια των γονέων-κηδομόνων των μαθητών


Θεατρικές Παραστάσεις