Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018


Ερευνητικές Εργασίες


Εργασίες μαθητών

Πρόγραμμα Euroscola 2014

Στις 27 Νοεμβρίου 2014, 15 μαθητές του σχολείου μας έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό που διεξήχθη για την επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν στην ημερίδα EUROSCOLA, στις 13 Μαρτίου 2015 που διοργανώνει στο Στρασβούργο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι μαθητές γράψανε έκθεση με θέμα: "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και πώς μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;".


Θεατρικές Παραστάσεις