Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018


Ερευνητικές Εργασίες


Εργασίες μαθητών

Ανακοίνωση ανάθεσης της εκδρομής της Γ' Τάξης

Στις 11Ιανουαρίου 2018 η διευθύντρια του σχολείου μας Κα Τριανταφυλλίδου Εριφύλη δημοσίευσε την προκήρυξη για τη διοργάνωση της 6ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ' Τάξης του Λυκείου μας με προορισμό την Κρήτη.

Αναλυτικά η προκήρυξη είναι: Προκήρυξη Εκδρομής Γ' Τάξης 2017-2018

Στην ανωτέρω προκήρυξη ανταποκρίθηκαν τα παρακάτω 3 ταξιδιωτικά γραφεία που κατέθεσαν κλειστές προσφορές:

Την εκδρομή τελικά αναλαμβάνει το τουριστικό γραφείο DEMOCRITUS TOURS καθώς η προσφορά του κρίθηκε απόλυτα σύμφωνη με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικά αρχεία:

Θεατρικές Παραστάσεις